Общи условия за сайта

Съдържанието в този сайт е само с осведомителен характер. Информацията се предоставя от VBK+CO Services (“VBK+CO“) и макар ние да се стремим да поддържаме актуална и вярна информацията, ние по никакъв начин не твърдим или гарантираме, пряко или косвено, относно пълнотата, точността, надеждността, адекватността и годността на съдържанието на сайта и новините, продуктите, услугите или графиките съществуващи на сайта. Използването на информацията е само и единствено на ваша отговорност.

В никакъв случай не носим отговорност за всяка загуба или увреждане без ограничение, включително за непреки или последвали загуби или щети, или каквито и да са загуби или щети, възникнала от загубата на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този уеб сайт.

Чрез този сайт вие може да отворите други сайтове, които не са под контрола на VBK+CO. Ние нямаме контрол върху същността, съдържанието и годността на тези сайтове. Наличието на връзки не означава непременно препоръка и потвърждение на мненията изразени в тях.

Ние правим всичко възможно сайтът да е достъпен и да работи безпроблемно. Въпреки това VBK+CO не поема отговорност и не носи вина ако уебсайтът е временно недостъпен поради технически или други причини извън нашия контрол.

VBK+CO като собственик на на страницата и блога не споделя лична информация с трети страни, нито събира информация относно вашите посещения освен за да анализира показателите на сайта и подобряването му. VBK+CO не носи отговорност за публикуването на съдържанието намиращо се в блога в други уеб сайтове или медии без разрешение.

Общи условия на блога

Коментари в блога

VBK+CO си запазва правото да редактира или изтрива коментари написани в блога без предупреждение ако:

  1. коментарите се считат за спам или има съмнение за спам
  2. коментарите съдържат нецензурен език
  3. коментарите съдържат език или идеи, които биха могли да се считат за обидни
  4. коментари, които атакуват персонално
  5. коментари, които нарушават авторските права

Тази политика може да бъде сменена по всяко време. Общите условия на блога и сайта да се считат за допълващи се.

Общи условия на превода

Част от съдържанието на нашите уеб страници е преведено от английски на различни други езици или обратното. Преводът е направен от различни независими преводачи с цел да се помогне на посетителите да разберат информацията на техния предпочитан език. Ето защо не може да се гарантира, че всеки превод е буквален превод на оригиналния текст. VBK+CO няма да преведе цялото съдържание на всеки един от езиците, но на база приноса им ще определи на кой език да бъде преведен. Направени са всички усилия преводите да бъдат точни, но части от тях могат да погрешни и/или обект на интерпретация на преводача. VBK+CO не поема никаква отговорност за грешки, пропуски или неясноти в преводите предоставени на сайта. Всяко лице или организация, което разчита на преведена информация го прави на своя отговорност. VBK+CO не носи отговорност за каквито и да е щети причинени от упованието на точността, надеждността или актуалността на преведената информация.

Ако желаете да докладвате за неточност или грешка при превода, или искате да предложите по-подходяща трактовка на български, моля свържете се с нас чрез info@vbkservices.com

This page is also available in: EnglishSpanishPortuguese, BrazilDutch