Website disclaimer

De informatie op deze website is enkel en alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door VBK+CO Services (“VBK+CO”) en hoewel we ernaar streven om informatie actueel en correct te verstrekken, kunnen we geen enkele garantie geven, uitdrukkelijke of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurighjeid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gelateerde afbeeldingen op de website voor enig doeleinde. Enig vertrouwen dat u plaatst op deze informatie is daarom volledig voor uw eigen risico.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte gevolgsschade, enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Op deze website staan verwijzingen naar andere websites die niet onder de controle van VBK+CO staan. We hebben geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De verwijzingen impliceren niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of kunnen wij instaan voor de uitspraken die daarop zijn vermeld.

Er wordt alles aan gedaan om de website bereikbaar te houden en soepel te laten verlopen. Echter, VBK+CO neemt geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn wanneer de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

VBK+CO als eigenaar van de website en blogs, deelt geen persoonlijke informatie met derden, noch slaat VBK+CO informatie op over uw bezoek behalve voor het analyseren en verbeteren van de inhoud daarvan.

VBK+CO is niet verantwoordelijk voor de herpublicatie van de inhoud gevonden op deze webiste of blogs op andere websites of media zonder dat daar toestemming is voor verleend.

VBK+CO Blogs disclaimer

Blog Comments

VBK+CO behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, reacties op de blogs te wijzigen of te verwijderen wanneer:

  1. Reacties geacht ongewenst te zijn of vermoedelijk ongewenst zijn
  2. Reacties met daarin ongepast taalgebruik
  3. Reacties taal of opvattingen bevatten die als beledigend kunnen worden aangemerkt
  4. Reacties die een persoon individueel aanvallen
  5. Reacties die mogelijk auteursrechten schenden

Dit beleid is op ieder mogelijk momemt onderhevig aan verandering. De VBK+CO Blogs Disclaimer dient te worden gelezen tezamen met de Website Disclaimer.

Vertaling Disclaimer

Een deel van de inhoud van onze webpagina’s is vertaald van het engels naar verschillende andere talen en vice versa. De vertaling is uitgevoerd door verschillende onafhankelijke vertalers met het primaire doel om bezoekers te helpen de inhoud in hun voorkeurstaal te begrijpen. Geen garantie kan worden gegeven dat de vertaalde inhoud een letterlijke vertaling is van de oorspronkelijke inhoud. VBK+CO zal niet alle inhoud op de website in alle talen vertalen, maar zal per bijdrage beoordelen in welke taal of talen de inhoud wordt vertaald. Hoewel alle redelijk mogelijke inspanning wordt geleverd om accurate vertalingen te publiceren, kunnen delen onjuist zijn of onderworpen aan de interpretatie van de vertaler. VBK+CO aanvaardt geen aansprakelijkehid voor eventuele fouten, omissies of onduidelijkheden in de vertalingen op deze website. Elke natuurlijk- of rechtspersoon die vertrouwd op de vertaalde inhoud, doet dat op eigen risico. VBK+CO is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen op de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de vertaalde informatie.

Als u een vertaalfout of onvolledigheid wil melden of een suggestie wil doen voor een meer toepasselijke vertaling, neem dan contact met ons op via info@vbkservices.com.

This page is also available in: EngelsSpaansPortugees, BraziliëBulgaars